Beste ouder(s)/verzorger(s)
Welkom op de Qompas OuderModule. Maak uw account aan (registreren) of log in, zodat u uw kind kunt begeleiden bij het keuzeproces.

Info voor ouders

Info voor ouders

Uw kind bevindt zich in de levensfase die adolescentie genoemd wordt. De adolescentie kan het best omschreven worden als de overgangsperiode van de kindertijd naar de volwassenheid. Het woord adolescentie stamt af van het Latijnse werkwoord adolescere, dat opgroeien betekent. Over het algemeen beslaat de adolescentie de leeftijdsperiode van tien tot tweeëntwintig jaar. In deze periode maken de hersenen een belangrijke groeispurt door. Onder andere het deel van de hersenen dat verantwoordelijk is voor plannen en het verwerken van informatie ontwikkelt zich nog in deze periode.

Omdat uw kind juist in deze periode een belangrijke keuze voor een profiel of studie gaat maken en er zoveel te kiezen is, is de ondersteuning door middel van een goede keuzemethode essentieel. Qompas creëert overzicht in de grote hoeveelheid aan informatie en keuzemogelijkheden door middel van het stappenplan. Door te werken aan dit stappenplan ontstaat een dossier waarin de favorieten en testresultaten van uw kind staan en dat als leidraad dient voor het keuzegesprek.

Uw ondersteunende rol als ouder is van groot belang bij deze keuze. Met behulp van de oudermodule heeft u onder andere inzicht in de keuzeactiviteiten en het dossier van uw kind. Hoe u uw kind kunt begeleiden bij het maken van de juiste keuze en het gesprek kunt aangaan, leest u in dit onderdeel.

Maar liefst 51% van de jongeren wil dat hun ouders meer betrokken zijn bij keuzes die belangrijk zijn voor hun toekomst.
(bron: YoungOpinions)

Tips & Tricks voor ouders

Qompas heeft nuttige tips verzameld om het gesprek met uw kind over het keuzeproces op gang te brengen.